Vergunningen

Omgevingsvergunningen (o.a. bouwvergunning) kunnen wij geheel voor u verzorgen. Maar als eerste kijken wij altijd of de regels niet eenvoudiger kunnen. Een verschil van zienswijze kan een aanzienlijke vermindering zijn op de regels waar het bouwwerk aan moet voldoen. (Soms is het bijvoorbeeld niet zo duidelijk wat nu het achtererfgebied is.)

Wij kunnen voor u de tekeningen en berekeningen verzorgen zoals deze benodigd zijn voor een vergunning. Ook kunnen wij u adviseren hoe de vergunning het meest optimaal in te dienen voor een zo kort mogelijke procedure en zo min mogelijk kosten.